X
X
Terug naar boven
X

Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Buro Zero respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.pdf-online.shop.Buro Zero gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Buro Zero wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Copyright © Buro Zero. All right reserved.